Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Avís legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

D'acord amb l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present lloc web és propietat de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (en endavant,  Fundació IMIM), proveït de CIF G-60072253 i amb domicili  al carrer Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona.

Pot contactar amb nosaltres en persona o un correu electrònic a la nostra adreça electrònica  comunicació(ELIMINAR)@imim.es

CONDICIONS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB

L'accés a aquest web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d'aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l'entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest web sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

  • La reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framing (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc. que indueixin a error sobre l'origen dels continguts. 

L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'entitat. No és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.

Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Aquest lloc web té per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta el la Fundació IMIM es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu. La Fundació IMIM no expressa cap garantia sobre que la informació facilitada sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest web. 

L'accés al web és per compte i risc de usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest web.  

FINANÇAMENT I PUBLICITAT

La Fundació IMIM elabora i gestiona la seva web institucional únicament amb els seus recursos humans propis. Aquest lloc web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus ni conté publicitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Fundació IMIM, com a responsable del tractament, es compromet a respectar la seva privacitat i a protegir les seves dades personals.

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic seran tractades per la Fundació IMIM amb la finalitat de gestionar les peticions d'informació, gestió de les candidatures als llocs de treball oferts i/o peticions de serveis que ens enviï l'usuari d'aquest lloc web. Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.  Les dades seran tractades en base a la seva petició d'aplicació de mesures precontractuals o el seu consentiment, en aquells espais en què així se li indiqui.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l'establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part d'instàncies oficials que hi estiguin legitimades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura a la Fundació IMIM i té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord a allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic protecciodedades(ELIMINAR)@researchmar.net. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé documentació identificativa equivalent. En cas de considerar vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Així mateix, la Fundació IMIM comunica a l'usuari del lloc web l'eventual utilització de 'galetes' quan l'usuari navegui per les diferents pàgines, amb la única i estricta finalitat d'identificar l'idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més adequat. Les 'galetes' utilitzades per la Fundació IMIM són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquest ni llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L'usuari pot impedir la generació de galetes a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s'utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-los un servei personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del lloc web.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte